Dětský výlet do Fajnparku -  Dne 3.června 2017 pořádala obec dětský výlet do Fajnparku, který se nachází...
26.06.2017


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova...
19.06.2017


Rozpočtové opatření 3 /2017 - V příloze ke stažení naleznete rozpočtové opatření 3/2017. 
13.06.2017


Rozpočtové opatření 4/2017 -  V příloze ke stažení naleznete rozpočtové opatření 4/2017.
13.06.2017


7. ročník poháru Kosteleckých lapků a 5. ročník Memoriálu Pepíka Římka -  SDH Kostelec u Heřmanova Městce Vás srdečně zve na 7. ročník poháru Kosteleckých...
13.06.2017


Záměr 15/2017 - Smlouva o dílo - Multiaqua s.r.o. - Z Á M Ě R O B C E č.15/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
13.06.2017


Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/2 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Josef Franc. -   V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o právu provést stavbu číslo smlouvy...
12.06.2017


Záměr 8/2017 - Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/3 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Martin Šteidler -   Z Á M Ě R  O B C E č.8/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2017


Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/3 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o právu provést stavbu číslo smlouvy...
12.06.2017


Z Á M Ě R č.9/2017 - Smlouvu o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/4 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Martin Šteidler. -   Z Á M Ě R  O B C E č.9/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2017


Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/4 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Martin Šteidler. -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o právu provést stavbu číslo smlouvy...
12.06.2017


Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/05 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Pavel Kašpárek -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/05...
12.06.2017


Z Á M Ě R O B C E č.11/2017 Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/05 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Pavel Kašpárek. -   Z Á M Ě R O B C E č.11/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
12.06.2017


Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/06 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Vojtěch Kašpárek. -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o právu provést stavbu číslo smlouvy...
12.06.2017


Záměr 12/2017 - Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/05 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - Pavel Kašpárek -   Z Á M Ě R  O B C E č.12/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2017


Smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy PS/01 název stavby : Kostelec u Heřmanova Městce část Tasovice – veřejné osvětlení - .OJGAR, s.r.o. -   V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o právu provést stavbu číslo smlouvy...
12.06.2017


Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) -   V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o připojení odběrného elektrického...
12.06.2017


Záměr 14/2017- Smlouva o právu k provedení stavby -   Z Á M Ě R O B C E č.13/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
12.06.2017


Smlouva o právu k provedení stavby -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o právu k provedení staby - prodloužení...
12.06.2017


Smlouva o dílo - Multiaqua s.r.o. - ...
12.06.2017