Záměr 5/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova. -   Z Á M Ě R      O B C E č.5/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova...
24.05.2017


Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.
24.05.2017


Záměr 6/2017 - Smlouva o budoucí smlouvě věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE – 12- 2006313/VB/01 název stavby: Tasovice – náhrada TS-CR-0478. -   Z Á M Ě R  O B C E č.6/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
24.05.2017


Smlouva o budoucí smlouvě věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE – 12- 2006313/VB/01 název stavby: Tasovice – náhrada TS-CR-0478. -   V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o budoucí smlouvě věcného břemene a smlouvu...
24.05.2017


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kal.r.2016 - V příloze ke stažení naleznete porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné...
02.05.2017


Veřejná vyhláška -  V příloze ke stažení naleznete - Veřejná vyhláška ohedně daně z nemovitých...
25.04.2017


 Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad, sběr železného šrotu -  Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad Dne v sobotu 6.5.2017 od 8,00 do 11,00 hod. proběhne sběr...
20.04.2017


Dětský výlet - FAJNPARK -  Dětský výlet Obecní úřad pořádá pro děti výlet autobusem v doprovodu...
20.04.2017


Zápis z veřejného zastupitelstva obce ze dne 4.10.2017 - ...
18.04.2017


Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.10.2017 -  V příloze ke stažení naleznete Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.10.2017.
18.04.2017