Znak obce

Heřmanoměstecko


Tradiční hasičský ples -  Sbor dobrovolných hasičů Kostelec u Heřmanova Městce      Vás srdečně zve ...
14.02.2018     05.03.2018


Veřejná vyhláška -  V příloze ke stažení naleznte - Veřejnou vyhlášku návrhu zprávy pro uplatňování...
06.02.2018     05.03.2018


Výsledky voleb prezidenta republiky 2018 - 1. kolo -  VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY 2018 - 1. KOLO V příloze ke stažení jsou zveřejněny výsledky...
13.01.2018     28.02.2018


Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 2.1.2018 -   V příloze ke stažení naleznete Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva...
09.01.2018   


Usnesení zastupitelstva ze dne 2.1.2018 -  V příloze ke stažení naleznete Usnesení zastupitelstva ze dne 2.1.2018.
09.01.2018   


Poděkování za Tříkrálovou sbírku -  Tříkrálová sbírka 2018 Tříkráloví koledníci děkují...
09.01.2018   


Informace ohledně Splaškové kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce -  Na podzim roku 2016 proběhla v naší obci aknketa, zda mají místní občané...
06.01.2018   


Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 14.12.2017 -  V příloze ke stažení zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne...
02.01.2018   


Tříkrálová sbírka -  Již tradičně pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku. V...
02.01.2018   


Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2017 -  V příloze ke stažení naleznete Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2017
20.12.2017   


Schválení Dodatku č. 1/2018 k smlouvě č. 1/2012 o odvozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce ze dne 16.12.2011 -  V příloze ke stažení naleznete Schválení Dodatku č. 1/2018 k smlouvě č. 1/2012...
19.12.2017   


ZÁMĚR OBCE č. 35/2017 - dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 1/2012 -  Z Á M Ě R O B C E Kostelec u Heřmanova Městce č. 35/2017 Schválení  dodatku č. 1/2018...
19.12.2017   


Betlémské světlo -  Již tradičně v naší obci máte možnost si přijít pro Betlémské světlo...
19.12.2017   


Smlouva o pronájmu nebytových prostor -  V příloze ke stažení je zveřejněna smlouva o pronájmu nebytových prostor v bývalém...
15.12.2017   


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek -  V přílohách naleznete Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské...
15.12.2017   


Záměr obce č. 32/2017 - pronájem nebytových prostor -  Z Á M Ě R O B C E Kostelec u Heřmanova Městce č. 32/2017 Pronájem objektu č. 8 – „dřevák“ obec...
15.12.2017   


SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Č.: 953/83/2017 -  V příloze ke stažení naleznete SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Č.:...
15.12.2017   


Záměr 34/2017- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek -   Z Á M Ě R  O B C E  34/2017 Obce Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
15.12.2017   


Tříkrálový Kostelecký Mariáš 2018 -  Srdečně Vás zveme na Tříkrálový Kostelecký Mariáš 2018,       který...
12.12.2017     13.12.2018


Ceny vodného a stočného pro rok 2018 -  V příloze ke stažení naleznete ceny vodného a stočného pro rok 2018
05.12.2017