Znak obce

Heřmanoměstecko


Veřejná vyhláška -  V příloze ke stažení naleznete veřejnou vyhlášku.o zpřístupnění hromadného...
24.04.2018     29.05.2018


Usnesení zastupitelstva ze dne 26.3.2018 -  V příloze ke stažení naleznete usnesení ze dne 26.3.2018.
10.04.2018   


Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Heřmanova Městce č. 1/2018 -  V příloze ke stažení naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u...
10.04.2018   


Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 26.3.2018 -  V příloze ke stažení naleznete Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva...
10.04.2018   


Oslava Mezinárodního dne žen -  Dne 10.3.2018 proběhla již tradiční oslava Mezinárodního dne žen.I tentokrát byl připraven...
04.04.2018   


Svoz bioodpadu -  V letošním roce proběhne první svoz BIO ve čtvrtek 12. 4. 2018. Následně vždy v liché...
19.03.2018   


Veřejné zasedání zastupitelstva -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
19.03.2018   


Smlouva o dílo - územní plán -  V příloze naleznete Smlouvu o dílo – a) Zpracování Změny č. 1 Územního...
08.03.2018   


Smlouva o bezúplatném převodu majetku -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – pozemková...
08.03.2018   


Záměr obce č.2/2018 -  Z Á M Ě R O B C E č.2/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
07.03.2018   


Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim. -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o sdružování prostředků na nákup...
07.03.2018   


Záměr 3/2018 -  Z Á M Ě R O B C E č.4/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
07.03.2018   


Smlouva o dílo – Zpracování územní studie „Kostelec u Heřmanova Městce – lokalita Z2“ -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o dílo – Zpracování územní...
07.03.2018   


Záměr 4/2018 -  Z Á M Ě R O B C E č.4/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
07.03.2018   


Záměr 5/2018 -  Z Á M Ě R      O B C E č.5/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova...
07.03.2018   


Smlouva o zpracování osobních údajů - ...
07.03.2018   


Záměru 6/2018 – Smlouva o bezúplatném převodu majetku -  Z Á M Ě R      O B C E č.6/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova...
07.03.2018   


Záměr 7/2018 – Smlouva o poskytování služby -  Z Á M Ě R      O B C E č.7/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova...
07.03.2018   


Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o poskytování služby – zasílání...
07.03.2018   


Záměr 9/2018 -  Z Á M Ě R O B C E č.9/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
07.03.2018