Znak obce

Heřmanoměstecko


Kanalizace

Veřejná vyhláška -  V příloze naleznete Veřejnou vyhlášku  - sdělení seznámení s podklady...
19.06.2018     08.07.2018


Informace ohledně Splaškové kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce -  Na podzim roku 2016 proběhla v naší obci aknketa, zda mají místní občané...
06.01.2018   


Veřejná vyhláška -  V příloze ke stžení naleznete Veřejnou vyhlášku - vyrozumění o pokračování...
00.00.0000