Tříděný odpad

I v novém roce se bude stále pokračovat ve třídění odpadů do pytlů, které bude i nadále odváženo jednou za čtrnáct dní.V naší obci se v roce 2016 vytřídilo více než 11 tun plastů, ze kterých byly vyrobeny další výrobky , což je zhruba třikrát více plastů, než je průměr ČR.Za to Vám všem velký dík. Pokud se vyskytnou nějaké problémy např. neodvezený odpad, prosím informujte včas. ( místostarostka Jiráková tel.: 602577662 ),stačí sms s č.p., abychom mohli tuto situaci ihned řešit.

V rámci implementace nařízení EU do naší legislativy se stavební polystyren - deskový polystyren stává nebezpečným odpadem a nelze s ním nadále nakládat jako s polystyrenem obalovým. Tento odpad již nelze ukládat do žlutých kontejnerů ani do pytlů na vytříděné plasty.

Toto nařízení vychází z faktu, že při výrobě stavebního polystyrenu jsou do desek přidávány chemické látky snižující hořlavost a tyto při recyklaci dosud běžným způsobem se uvolňují do ovzduší a mají negativní dopad na člověka a životní prostředí.

Tento odpad bude sbírán v rámci jarního a podzimního sběru odpadu jako nebezpečný odpad.

Bližší informace naleznete v příloze.

 


Soubory ke stažení:
skenování0001.pdf - velikost 712kB.
skenování0002.pdf - velikost 701kB.

  • Zveřejněno: 28.12.2015   Staženo:  Zpět