Znak obce

Heřmanoměstecko


  SDH Kostelec u Heřmanova Městce Vás srdečně zve

                                                           na 9. ročník poháru Kosteleckých lapků

(putovní pohár žen)

a 7. ročník Memoriálu Pepíka Římka

(putovní pohár mužů)

Ve pátek 5.7.2019 od 10 hodin, který se koná v areálu kasáren v Kostelci u Heřmanova Městce. Dle pravidel PS ( bez přetlakového ventilu), široké hadice, nástřikové terče, muži 3B, ženy 2B, elektronická časomíra, dvoukolově nalití.Startovné je 200 Kč.

Kontakt: 776 118 272 ( František Jablečník)

Občerstvení po celou dobu zajištěno.

Těšíme se na Vás.


  • Zveřejněno: 25.06.2019   Staženo: 10.07.2019Zpět