Znak obce

Heřmanoměstecko


 SPOLEK KOSTELECKÁ POHODA, OBEC KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT


NA OSLAVU MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN,

KTERÁ SE USKUTEČNÍ
v sobotu 16.3.2019 od 16:00 hod.
V MÍSTNÍ HOSPODĚ


Pestrý program a občerstvení zajištěno.


Osoby účastnící se akce berou na vědomí a svou účastí
výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval
obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a
souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových
stránkách obce.


  • Zveřejněno: 03.03.2019   Staženo: 17.03.2019Zpět