Znak obce

Heřmanoměstecko


 Dne 26. a 27. dubna 2019 se bude konat  okresní kolo Svojsíkova závodu skautů a skautek.Jedná se o soutěž dětských družstev ve věku 11-16 let. V rámci závodu se družstva budou pohybovat po Heřmanově Městci a okolí Kostelce u Heřmanova Městce a plnit předepsané úkoly.Protože se jedná o skautskou soutěž s tematikou spisovatele Jaroslava Foglara – „O post Velkého Vonta“, bude první část závodu časově vsazena do pátečních večerních hodin 20:00 – 22:00 v Heřmanově Městci. Vše bude organizováno při dodržení bezpečnosti. Družstva budou mít při pohybu po městě vyznačená místa, kde je povolen přechod přes pozemní komunikaci. Na přechodech budeme mít zabezpečen dozor dospělého.
Druhá část závodu bude v sobotu, kdy se družstva přesunou mezi 6:00 – 8:00 z Heřmanova Městce na srub skautů za Kostelcem u Heřmanova Městce. Zde bude závod pokračovat do 18:00. V tomto čase se budou pohybovat po přilehlých lesích za plnoletého doprovodu.


  • Zveřejněno: 09.04.2019   Staženo: 28.04.2019Zpět