Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R      O B C E
č.13/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít
Kupní smlouvu - koupě pozemku parc. č. 1785, 1786, 1790,1788/2 v katastrálním území Heřmanův Městec.

 


Eva Jiráková
Místostarostka

 

 

 


  • Zveřejněno: 30.04.2018   Staženo: 23.05.2018Zpět