Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R      O B C E
č.14/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.

 


Eva Jiráková
Místostarostka

 

 


  • Zveřejněno: 30.04.2018   Staženo: 24.05.2018Zpět