Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
č.20/2017
Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX.

 


V Kostelci u Heřmanova Městce dne 15.8.2017

 

Eva Jiráková
Místostarostka

 

 


Vyvěšeno: 15.8.2016
Sejmuto: 31.8.2017
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.


  • Zveřejněno: 15.08.2017   Staženo:  Zpět