Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
č.2/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim.

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 7.3.2018

                                                                                               Eva Jiráková
                                                                                              Místostarostka

 

Vyvěšeno: 7.3.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 07.03.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět