Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
č.29/2017

Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr pronajmout nebytový prostor v bývalém vojenském areálu v Kostelci u Heřmanova Městce – Petr Jablečník


V Kostelci u Heřmanova Městce dne 21.11.2017

 

Eva Jiráková
Místostarostka

 

 


Vyvěšeno: 21.11.2017


  • Zveřejněno: 21.11.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět