Znak obce

Heřmanoměstecko


SPOLEK KOSTELECKÁ POHODA,
OBEC KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

           SI DOVOLUJÍ POZVAT VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ NA

                                             DĚTSKÝ KARNEVAL

KDY: 16.2.2019 OD 15:00 HODIN
KDE: KOSTELECKÁ HOSPODA

Osoby účastnící se akce berou na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách obce.


  • Zveřejněno: 23.01.2019   Staženo: 17.02.2019Zpět