Znak obce

Heřmanoměstecko


  Srdečně vás zveme na
Dětský vánoční koncert,

který se koná 23.12.2018 od 15 hodin v kostele Sv.Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce .

Program: Úvodní slovo
                  Proslov - Adrian Jaroslav Sedlák
Koledy : Štěstí zdraví pokoj svatý
               Pásli ovce valaši
               Rychle bratři
               Půjdem spolu do Betléma
               Čas radosti a veselosti
              Jak jsi krásné neviňátko
               Dej bůh štěstí tomu domu
               Nesem Vám noviny
               Veselé vánoční hody
               My tři králové
               Štědrej večer nastal
               Narodil se Kristus Pán

Těší se na Vás dětský soubor Kosteláček pod vedením Romany Syrové.

Osoby účastnící se akce berou na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval obdazoý záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách obce.

 


  • Zveřejněno: 15.12.2018   Staženo: 24.12.2018Zpět