Znak obce

Heřmanoměstecko


 Dne 23.12.2018 se konal dětský vánoční koncert.Tentokrát se dětí ujala paní Romana Syrová a připravila  s dětmi pásmo vánočních koled, které bylo provázeno slovem Ilony Skývové.Tímto bych chtěla poděkovat nejen dětem, ale i všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto koncertu.


Fotogalerie:

  • Zveřejněno: 19.02.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět