Znak obce

Heřmanoměstecko


 Dětský výlet
Obecní úřad pořádá pro děti výlet autobusem v doprovodu rodičů na Stezku korunami stromů, která se nachází v srdci Krkonošského národního parku a na Sněžku lanovkou (dle počasí), dne 9.června 2018. Sraz před obecním úřadem v 8 hodin. Místní děti mají dopravu a vstup zdarma. Rodiče platí pouze 100 Kč dopravu za osobu, vstup mají zdarma. Přihlášky a příslušný obnos vybíráme na obecním úřadě v úřední hodiny v úterý 18-20 hod nebo v místním hostinci nejpozději do 30.května 2018.Popř. formou sms na tel.: 602 577 662 ve tvaru: Stezka jméno dospělí počet děti počet.Bližší informace Vám poskytne Místostarostka Eva Jiráková tel.: 602 577 662.


Osoby účastnící se akce berou na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách obce.


  • Zveřejněno: 28.04.2018   Staženo: 10.06.2018Zpět