Znak obce

Heřmanoměstecko

Diskuzní forum

opište text z obrázku
   
   
obcan 2019-10-29 01:15:27
Dobry den...jaka bude trasa letosniho lamp.pruvodu ? diky

Eva Jiráková 2019-04-29 22:06:48
Dobrý den,
1.Nejdříve bych chtěla reagovat na příspěvek paní Hronkové, ohledné vypouštění žumpy do potoka. Řešení této situace nenáleží obci. Jak jsem se informovala, v tomto případě je následující postup, pokud by se tato situace opakovala, ihned informujte Policii ČR, která zahájí vyšetřování ve spolupráci se životním prostředím. Za nelegální vypouštění odpadních vod hrozí finanční postih.
2.Odpověď na příspěvek pisatele v.r. Jako starostka obce mohu o stavu vody v řádu informovat pouze na základě žádosti provozovatele, firmy Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., kterou jsem neobdržela. Vyjádření k situaci ze dne 20.4.2019 společnosti Vaku naleznete na stránkách obce v rubrice Úřední deska, neboť nelze do tohoto diskuzního fóra vkládat přílohy ani fotografie. Pokud bych podala tuto informaci na základě Vaší sms, mohla se dopustit šíření poplašných zpráv.
3.A co se týká jedlých olejů a tuků - od 1.1.2020 bude mít obec zákonnou povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (mimo režim biologicky rozložitelných odpadů).
A nakonec mi dovolte malé zamyšlení. Samozřejmě existují zákony na ochranu přírody, které se musí dodržovat, ale nemělo by být automatické chovat se k přírodě zodpovědně? Je jen na každém z nás, jak moc zatížíme prostředí a co tu po nás zbude našim dětem nebo snad po nás potopa?

Pálení čarodějnic v bývalé vojenském areálu proběhne, pouze oheň bude zapálen pokud dovolí počasí a nebude vyhlášen zákaz pálení ohňů.

Eva Jiráková(starostka)

v.r. 2019-04-23 18:06:13
lze vlozit fotky ??

v.r. 2019-04-23 18:03:34
Budou v kasarnach carodejnice ?

v.r. 2019-04-23 18:01:28
Tak jestli tato voda je v norme...tak jak rikala vodarenska pani starostce..tak to ja jsem hranata kostka...a to nam proteklo do vodovodu cely patek a sobotu....mozna jste se i napili ?? starostku obce jsem upozornila vcas ...na toho koho mam tel.kontakt mi podekovali.omlouvam se tem co obec neupozornila....hlavne ze zdrave s olejem.

Hronkovi 2019-04-15 21:23:48
Vážená paní Jiráková, bylo by dobré, kdyby se obec zajímala o to, kdo pravidelně vypouští žumpu do potoka. Například dnes, 15. 4. kolem osmé hodiny večer se tady nedalo ani dýchat. Z potoka si někdo dělá odpadní stoku. Fuj! To je opravdu ostuda, s jakou bezohledností se ničí vzácna voda, které je tady pořád méně a méně... Děkuji.

ondra 2019-04-14 16:56:41
Dobrý den, diskuzní forum je nyní opět v provozu. Prosím pište rozumné příspěvky, na které se dá reagovat. Příspěvky obsahující vulgarismy budou smazány bez náhrady. Děkuji za pochopení.

Eva Jiráková 2016-04-06 13:14:17
Vážený občane,
velmi ráda bych Vám odpověděla na Váš dotaz, ale bohužel nevím jaké kostelecké slavnosti máte na mysli. Zda se ptáte na Setkání Kostelců nebo chcete informace ohledně výročí - 760 let Kostelce u Heřmanova Městce , které nás čeká příští rok. Předem děkuji za upřesnění dotazu a přeji hezký den. Eva Jiráková

obcan 2016-03-30 13:57:28
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zastupitelů obce, jak to vypadá s kosteleckými slavnostmi? Čekám už nějakou dobu na jakoukoliv zmínku, ale kde nic, tu nic. Děkuji za odpověď.

Martin Dostál 2016-02-24 22:27:13
Posílám Vám na mě kontakt pro případně že by bylo potřeba mne kontaktovat 723 864 731.Děkuji.

Martin dostál 2016-02-24 22:24:39
Dobrý den,jmenuji se martin dostál a jsem syn pana Karla Dostála který bydlí v Kostelci u heřmanova Městce č.p.106.Čtu zde komentáře slečny kamily karelové o potulujících se zlodějích a nerad bych aby mému otci ublížily i když spolu moc nekomunikujeme,ale i přesto mě vychoval a to velmi dobře.já sám mám už dvě děti a vím jaké to je bát se o ně a proto prosím prověřte tuto skutečnost,aby nehrozilo nějaké nebezpečí.Děkuji vám za brzkou odpověď a přeji hezký večer.Martin Dostál.

Ondra 2015-11-18 18:57:19
zítra je poslední den svozu bioodpadu! 19.11.2015

Stanovisko obecního úřadu k příspěvku pana Skyvy 2015-11-18 17:33:38
Dobrý den,
Jsme nuceni reagovat na příspěvek pana Ivo Skyvy, neboť je plný mylných informací.
1. Žádné výběrové řízení na odborného lesního hospodáře (dále jen OLH) neproběhlo, neboť místostarostka byla pověřena vybrat někoho, kdo by tuto funkci mohl vykonávat. Oslovila tři kandidáty, což je jeden ze standartních postupů – pana Ing. Kindla, pana Ing. Jedličku, pana Ing. Jirků, také se informovala na okresním úřadě v Chrudimi – odbor lesního hospodářství. První dva se pro svou vytíženost omluvili, pouze pan Ing. Jirků projevil zájem. Splňoval všechny náležitosti (vzdělání, odbornost a způsobilost dle zákona.) Po-té nastala další jednání mezi místostarostkou a panem Ing. Jirků za přítomnosti starosty, kdy se shodli o představách hospodaření a nakládání s obecním lesem v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v plném znění, kdy je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Proto starosta s místostarostkou připravili smlouvu s OLH , která byla zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce. Tuto smlouvu zastupitelé na veřejném zasedání zastupitelstva obce ( ze dne 6.8.2015 viz. zápis, dále jen ZO) neschválili. Vzhledem k tomu, že jsme ze zákona č.285/1995 Sb. povinni mít OLH, bylo stanoveno na ZO, že požádáme o přidělení OLH Městský úřad v Chrudimi, odbor životního prostředí. Pan Ing. Štěpánek (má na starosti lesy a reprod. materiál) nám přidělil OLH od státu (viz příloha). Shodou okolností je to pan Ing. Jirků. To není věc, kterou by mohla ovlivnit obec. Proto také žádná smlouva s OLH neexistuje a tím pádem ji ani starosta nemohl podepsat.
2. Výběrové řízení na mýtní těžbu – ZO obce odsouhlasilo formu výběrového řízení ( dále jen VŘ) Po otevření obálek VŘ místostarostka ještě před ZO, které se konalo dne 18.3.2015 (viz. zápis ze dne18.3.2015), kontaktovala jiné firmy, aby ověřila, zda tato částka odpovídá ceně na trhu, oslovila tři firmy:
1. Tomáš Bouša – nabídla 420 tis. Kč (viz. příloha).
2. Marie Kašparová – nabídla 461 tis. Kč (viz. příloha).
3. Firma Forestteam - (viz. příloha).
Na základě tohoto zjištění, kdy ceny byly vyšší než ve VŘ , místostarostka informovala o nabídkových cenách a doporučila VŘ neschválit. Toto VŘ bylo jednomyslně zamítnuto (tedy nejen zastupiteli, ale i starostou a místostarostkou (viz zápis ze 18.3.2015) a tím bylo i zrušeno a následně vyhlášeno VŘ nové, jehož výsledky již korespondovaly s výše uvedenými očekávanými cenami a bylo tak ZO schváleno. Všechny přílohy najdete v rubrice aktuality nebo úřední deska v článku Prohlášení, neboť do návštěvní knihy nelze přílohy vložit.
Závěrem samozřejmě souhlasíme s názorem pana Ivo Skyvy, že občané mohou a budou vítání
na veřejných zasedáních ZO.


Starosta: Ing. Lubomír Jankovský

Místostarostka: Eva Jiráková

Zastupitelé: František Jablečník

Jaroslav Kudrna

Ing. Jan Limberský

Jiří Skokan

Josef Škodný


Ivo Skyva 2015-11-01 15:50:25
Musím reagovat na zápis z veřejného zasedání, kde zapisovatelka uvádí, že pan Skyva chtěl OPĚT řešit výběrové řízení na OLH. Potom se ptám, jak toto výběrové řízení probíhalo. Paní místostarostka dostala za úkol oslovit několik vhodných kandidátů a nic víc. Místo toho se spolčila s panem Ing. Jirů, protože se jí asi zdál jako nejvhodnější, tak proč oslovovat někoho dalšího. Dokonce s ním pan starosta uzavřel smlouvu, kde byla uvedena částka za kterou je tento jediný kandidát ochoten funkci vykonávat. Opravdu úžasné výběrové řízení. Při následném hlasování, kde byl kandidát paní místostarostky zastupiteli odmítnut, tak začala hledat viníka toho, proč tento nebyl přijat a jak jsem se dočetl v zápise ze zářijového veřejného zasedání, tak ho také našla.
Mám několik kandidátů, kteří jsou členy České komory odborných lesních hospodářů, mají podepsaný etický kodex člena ČKOLH, ale to zřejmě nejsou vhodní kandidáti ani na to, aby je někdo oslovil.
Vrcholem všeho ovšem je, že když jediný kandidát nebyl přijatelný pro zastupitele této obce, tak s ním byla stejně uzavřena smlouva na vykonání OLH. Zastupitelé, kteří jste hlasovali proti, nepřipadáte si zbyteční a podvedeni?
Předpokládám, že když se zeptám, proč není respektováno rozhodnutí zastupitelstva, dočkám se stejně arogantní odpovědi jako v případě, kdy jsem se opovážil zeptat pana starosty a paní místostarostky, proč neosloví více firem k účasti na výběrovém řízení pro těžbu v obecním lese. Jediným důvodem, který jsem se dozvěděl bylo to že ,,my nemusíme“. Po zrušení výběrového řízení, které bylo anulováno díky rozumným obecním zastupitelům a vypsání nového za účasti více firem, obec vydělala o 150 000 Kč více, než byla nabídka původního vítěze výběrového řízení.
Vážení spoluobčané, je potřeba chodit na veřejná jednání zastupitelstva, protože ne vše je v této obci tak růžové, jak se na první pohled může zdát.


Eva Jiráková 2015-09-24 15:01:18
Dobrý den paní Karelová,
Pokud se chcete odregistrovat, tak to samozřejmě jde. Odregistrační SMS je vždy ve tvaru: IK doména ODREGISTRUJ místo klíčového slova „ODREGISTRUJ“ může být opět použita jeho zkrácená forma „ODREG“. Z databáze systému je odregistrováno číslo mobilního telefonu, ze kterého je tato SMS odeslána. SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 469 696 342.
Co se týká platby SMS, pokud jste v zahraničí, tak to funguje tak,pokud v tuto dobu bude zrovna rozesílána zpráva pomocí Infokanálu, Vám tato sms nebude doručena. Doručena Vám bude pouze v případě pokud se vrátíte do 48 hodin. Po té je poslání sms automaticky zrušeno. A co se týká starších obyvatel - ti co nejsou zaregistrováni a jde o informaci pro ně důležitou , tak samozřejmě obec zajistí ,aby se tuto informaci dozvěděli. Přeji hezký den Jiráková

Brožkova Lenka 2015-09-21 12:47:23
Dobrý den, omlouvám se za předchozí zprávu, Po otevření Vašich stránek mě ihned naskočily kontakty a já historii hledala v sekci Turista. Všimla jsem si že na hlavní stránce něco málo z historie máte. Stejně bych chtěla zjistit něco více, nevíte kam se obrátit a nebo v jaké knize? Děkuji Lenka Brožková

Brožkova Lenka 2015-09-21 08:23:33
Dobrý den,
mrzí mě , že nemáte na Vašich stránkách nic z historie Kostelce a určitě je historie Vaší obce bohatá. Jako malá jsem zde trávila hodně času u babičky. Nyní pořádáme v Cholticích cyklistickou akci nazvanou "Choltický zlaťák"Chtěla jsem zjistit něco o historii kostela a zniku tzv. valů kolem kostela, naše trasa povede právě přes Kostelec a okolo kostela. Chtěla jsem účastníkům podat nějaké historické informace. Kde bych mohla něco o Vás sehnat? Děkuji mockrát s pozdravem Brožková

kamila 2015-09-17 22:43:37
Vážená paní Jiráková, děkuji za navigaci k registraci.Mám ještě dotaz:v případě zrušení registrace jaký je postup? V zahraničí při aktivaci roaminngu si tuto sms službu hradí sám obyvatel Kostelce ?? velká škoda, že obecní rozhlas nelze opravit tak aby to bylo dostatečně slyšet všude. Bylo to tradice obce, když lidé vyšli ven z domů a před vchodem se sešli a pak ještě "pokecali". A chudáci babičky co nevidí na smsky..... ty jsou zcela "v prd...".

Eva Jiráková 2015-09-04 14:55:37
Dobrý den,
jak si aktivovat infokanál najdete v rubrice Obecní úřad - úřední deska, přesto Vám postup píši, kdyby se Vám manuál náhodou nezadařilo najít.
Tuto službu obecní úřad zprovoznil, neboť
obecní rozhlas ne vždy a všude je dobře slyšet. Jedná se o zasílání důležitých informací na registrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Pro každé číslo popisné je možno registrovat pouze jedno telefonní číslo.
Tato registrace je zcela dobrovolná a je jen na Vás, zda máte zájem se dozvědět důležité informace ohledně obce Kostelec u Heřmanova Městce.
Registrace:

1. Pomocí SMS – napište SMS, prosím ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJ_JMENO_PRIJMENI_KOSTELEC_CISLOPOPISNE
REGISTRUJ_JMENO_PRIJMENI_TASOVICE_CISLOPOPISNE

kde znak _ znamená mezeru
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID


SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 469 696 342
Pozn. Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy


2. osobně na obecním úřadě v úřední hodiny úterý 18-20hod


Děkuji za informaci ohledně veřejného osvětlení.


 

Příspěvky od 0 do 19 z 522 Další