Znak obce

Heřmanoměstecko


 Divadelní představení - Televarieté

Toto představení bylo uvedeno ku příležitosti oslav MDŽ. Nejdříve děti zarecitovaly pásmo básní a předvedly hru na hudební nástoje.

Divadelní spolek "Díra v oponě" stvárnil tři scénky z proslulého Terevarieté Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. První scénka se jmenova Pohřeb karbaníka,druhá byla parodíí na pohádku Popelka.Ve třetí jste mohli spatřit v podání Ilony Skyvové a Vaška Bílého, co všechno se může stát, když si člověk špatně přečte inzerát.


Fotogalerie:

  • Zveřejněno: 16.03.2016   Staženo:  Zpět