Znak obce

Heřmanoměstecko


 
Vážení spoluobčané,

Obec Kostelec u Heřmanova Městce, vzhledem k vypsání nového dotačního titulu z Národního Programu Životního prostředí, využije i této možnosti a o dotaci na realizaci splaškové kanalizace požádá i z tohoto programu. Ukončení příjmu žádostí do tohoto programu je dne 31.1.2020.

V roce 2020 bude Obec pokračovat v přípravě realizace akce, aby v případě získání dotace mohla zahájit výstavbu kanalizace v nejkratším možném termínu.

Z tohoto důvodu Obec zajistí zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Zahájení projekčních prací na kanalizačních přípojkách se předpokládá v jarních měsících roku 2020. Občané o přesném termínu zahájení prací budou předem informováni. Tímto bych Vás chtěla požádat o spolupráci s projekční firmou.

Následně bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele stavby. V případě výzvy k poskytovatele dotace o doložení dalších nezbytných dokladů budeme schopni doložit vše požadované v co možná nejkratším termínu.

O dalším průběhu prací Vás budeme informovat.

 


  • Zveřejněno: 03.10.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět