Znak obce

Heřmanoměstecko


 Informace voličům o době a místu konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v obci Kostelec u Heřmanova Městce

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

I N F O R M U J I V O L I Č E;

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

dne 26. ledna 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hodin
a
dne 27. ledna 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem v Kostelci u Heřmanova Městce čp. 64, 538 03 Heřmanův Městec, budova OÚ, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce, v Tasovicích
a místní části Dolní Kostelec

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácnosti nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě trvalého svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


V Kostelci u Heřmanova Městce dne 15. 1. 2018

Vyvěšeno dne: 18. 1. 2018 Podpis: ……………………..
Ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě na úřední desku s dálkovým přístupem
Sejmuto dne: ………………….. Zodpovídá: Ing. Jankovský ………………………….

 


  • Zveřejněno: 18.01.2018   Staženo: 28.01.2018Zpět