Znak obce

Heřmanoměstecko


Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad


Dne v sobotu 23.3.2019 od 8,00 do 11,00 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat v prostoru bývalých kasáren "u garáží".


Budeme sbírat: elektrospotřebiče, obaly od barev, velké plasty, akumulátory, pneu od osobních vozidel, starý papír (balíky nebo pytle), koberce, lina, sedací soupravy a ostatní velkoobjemový odpad.

!!! ZÁKAZ VYTVÁŘET SKLÁDKY !!!

 

 


  • Zveřejněno: 26.02.2019   Staženo: 24.03.2019Zpět