Znak obce

Heřmanoměstecko


 Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad

Dne v sobotu 19.10.2019 od 8,00 do 11,00 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Sběr bude probíhat v prostoru bývalých kasáren "u garáží".
Budeme sbírat: elektrospotřebiče, obaly od barev, velké plasty, akumulátory, pneumatiky od osobních vozidel, starý papír (balíky nebo pytle), koberce, lina, sedací soupravy a ostatní velkoobjemový odpad.

!!! ZÁKAZ VYTVÁŘET SKLÁDKY !!!


  • Zveřejněno: 25.09.2019   Staženo: 20.10.2019Zpět