Znak obce

Heřmanoměstecko


 Placení poplatků

Poplatek za odpad

  • občan s trvalým pobytem -420 Kč
  •  rekreační objekt - 420Kč
  •  platba vždy do 31.3.
  • možno platit na úřadě v úřední hodiny (úterý 18-20 hod) nebo na účet-11920531/0100 VS: číslo popisné+1341

  Poplatek za psa  

  • jeden pes 30 Kč , každý další 45 Kč
  • platba vždy do 28.2
  •  možno platit na úřadě v úřední hodiny (úterý 18-20 hod) nebo na účet-11920531/0100 VS: číslo popisné+1340                                  


  • Zveřejněno: 02.01.2016   Staženo:  Zpět