Znak obce

Heřmanoměstecko


 Kácení dřevin

  • o povolení kácení dřevin musí žádat vlastníci pozemků dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad 40 m².
  • netýká se - velkých ovocných stromů rostoucích vzastavěném území, evidovaných v katastu nemovitostí jako druh pozemku zahrada,zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.
  • žádost lze podat pouze na Obecním úřadě v Kostelci u Heřmanova Městce.
  • formulář žádosti ke stažení níže

 


Soubory ke stažení:
Formulář - kácení stromů mimo les.doc - velikost 25kB.

  • Zveřejněno: 02.01.2016   Staženo:  Zpět