Znak obce

Heřmanoměstecko


Kanalizace

Kanalizace -  Vážení spoluobčané, Dovoluji si Vás informavat o dalším postupu ohledně...
27.11.2018   


Oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce -  V příloze ke stažení naleznete Oznámení o zahájení řízení...
22.09.2018   


Informace ohledně Splaškové kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce -  Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se nám podařilo vyřešit všechny...
30.06.2018   


Informace ohledně Splaškové kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce -  Na podzim roku 2016 proběhla v naší obci anketa, zda mají místní občané...
06.01.2018   


Veřejná vyhláška -  V příloze ke stžení naleznete Veřejnou vyhlášku - vyrozumění o pokračování...
00.00.0000