Znak obce

Heřmanoměstecko


V roce 2014 byl založen občanský  spolek Pohoda, který finančně podporuje obec. Pod spolek Pohoda patří divadelní spolek "Díra v oponě", který vznikl zásluhou místních žen  v roce 2014, které chtěly navázat na tradici kosteleckého divadla Havlíček, které působilo za dob našich dědů a babiček.

Ochotníci se začali pravidelně scházet v sále Kostelecké hospody. První představení ,, Smolíček Pakolíček“ se hrálo v roce 2015 u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen.Toto představení bylo parodií na pohádku Smolíčka Pacholíčka.Mělo veliký úspěch. Druhé představení na sebe nenechalo dlouho čekat. Již v prosinci 2015 se odehrál pohádkový příběh ,,Vánoční koleda“na motivy pohádky Charlese Dickense. V březnu 2016 opět u příležitosti oslav MDŽ si divadelníci připravili tři zábavné scénky z legendárního pořadu Televarieté.

 V rámci Pohody působí amatérská taneční skupina Rozpuk.Vše začalo pouze pro potěšení blízkých v rámci gratulace kulatých narozenin.Po té padla myšlenka okořenit např oslavu MDŽ, kde jste měli možnost vidět tanec TRNKY BRNKY.Na Hasičském plese taneční skupina Rozpuk zatančila jako půlnoční představení kankán. 

Spolek Pohoda také zaštiťuje místní ženy, které mimo jiné za spolupráce  obce, místních hasičů pořádájí pravidelně dětský den, lampiónový průvod nebo Mikulášskou besídku,oslavy MDŽ.....


  • Zveřejněno: 13.08.2006   Staženo:  Zpět