Znak obce

Heřmanoměstecko


 P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná
ve čtvrtek 14.12.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.


Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4.Rozpočtové opatření č.7/2017
5. Schválení Záměru 29/2017
6. Schválení – Smlouva o nájmu – p.Jablečník
7. Schválení Záměru 31/2017
8.Schválení Kupní smlouva o převodu vlastnického podílu pozemku
9.Různé
10. Diskuze

Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 5.12.2017 Sejmuto dne: 14.11.2017
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem


  • Zveřejněno: 05.12.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět