Znak obce

Heřmanoměstecko


 P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná v čtvrtek 20.11. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.


Program:

1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4.Rozpočtové opatření č.5/2017
5. Rozpočtové opatření č.6/2017
6.Schválení Návrhu rozpočtu na rok 2018
7.Schválení střednědobého výhledu na rok 2020-2021
8. Převod nebytových a nevymahatelných pohledávek na podrozvahové účty
9.Žádost o individuální dotaci ve výši 20 000 Kč – Kostelecká pohoda a.s.
10.Žádost o individuální dotaci ve výši 25 000 Kč – HC SDH Kostelec u Heřmanova Městce
11. Schválení Záměru 25/2017 – Smlouva o spolupráci při poskytování pečovatelské služby Dodatek č.2
12. Smlouva o spolupráci při poskytování pečovatelské služby Dodatek č.2
13.Schválení Záměru 26/2017 – Smlouva o nájmu nebytových prostor – Vojtěch Nekvapil
14. Smlouva o nájmu nebytových prostor – Vojtěch Nekvapil
15. Schválení Záměru 27/2017 – Smlouva o nájmu nebytových prostor – Petr Jablečník, Miroslav Velinský
16.Smlouva o nájmu nebytových prostor - Petr Jablečník, Miroslav Velinský
17.Schválení Záměru 28/2017 – Smlouva o umístění reklamy – Fortelia s.r.o.
18. Smlouva o umístění reklamy Fortelia s.r.o.
19.Různé
20. Diskuze

Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 31.10.2017 Sejmuto dne: 20.11.2017
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .


  • Zveřejněno: 07.11.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět