Znak obce

Heřmanoměstecko


  P O Z V Á N K A


na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná v pondělí 4.3.2019 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ.


Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4. Schválení Záměru 1/2019 – Smlouva o sdružování prostředků pro nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
5. Schválení – Smlouva o sdružování prostředků pro nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
6. Schválení Záměru 2/2019 – Dodatek ke smlouvě č. 1/2019 ke smlouvě č. č.1/2012 o svozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce
7.Schválení -Dodatek ke smlouvě č. 1/2019 ke smlouvě č. č.1/2012 o svozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce
8.Schválení – Záměru 3/2019- Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
9. Schválení - Dodatek ke smlouvě č. 1/2019 ke smlouvě č. č.1/2012 o svozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce
10.Schválení – Záměru 4/2018 – Smlouva o poskytnutí služeb – svoz rostlinných olejů a tuků
11. Schválení - Smlouva o poskytnutí služeb – svoz rostlinných olejů a tuků
12. Schválení Smlouvy o pronájmu objektu v bývalém vojenském areálu - rota
13.Projednání žádosti o dotace spolku Kostelecká pohoda
14.Projednání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu obce Kostelec u Heřmanova Městce – Svaz tělesně postižených v ČR z.s.
15. Projednání žádosti – p. Rychnovský
16.Pověření k zastupování akcionáře na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
17. Rozpočtové opatření 1/2019
18. Rozpočtové opatření 2/2019                                                       19. Zpráva o provedené inventarizaci
20.Různé
21. Diskuze

Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 19.2.2019 Sejmuto dne: 4.3.2019
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .

 


  • Zveřejněno: 19.02.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět