Znak obce

Heřmanoměstecko


P O Z V Á N K A


na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná ve pondělí 2.5.2019 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4, Schválení záměru 5/2019 prodloužení nájmu – p. Skokan
5.Schválení Dodatku ke smlouvě o prodloužení nájmu – p. Skokan
6. Schválení záměru 6/2019 prodloužení nájmu – p. Šteidler
7. Schválení Dodatku ke smlouvě o prodloužení nájmu – p. Šteidler
8.Schválení záměru 7/2019 dlouhodobý nájem márnice
9. Schválení Smlouvy o bezúplatném pronájmu márnice
10. Schválení záměru 8/2019 dlouhodobý nájem nemovitosti p.č.st. 230,
11.Různé
12.Diskuze

 

Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 16.4.2019 Sejmuto dne: 2.5 .2019
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .

 


  • Zveřejněno: 16.04.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět