Znak obce

Heřmanoměstecko


  Občané měli možnost vybírat v anketě ze 13 variant návrhů znaku a vlajky pro naší obec zhotovené heraldikem Mgr. Janem Tejkalem. Zvítězila varianta číslo 4: „Ve stříbrném štítě stříbrný vztyčený meč v modrém svatopetrském kříži do krajů a doleva podloženém vpravo zeleným leknem.“ .

Figurální motiv lekna odkazuje na takřečený rod pánů Heřmanů, tedy rod, který se uvádí mj.v Městci a na Kostelci a o němž se traduje známá barvitá erbovní pověst, jíž připomíná také malba v kostele popisovaná jako rod urozených a statných pánů rytířů Hermanů, ve zbroji klečících, se štítem "s listem leknínovým zeleným v bílém poli".Lekno současně vystihuje také polohu obce u Heřmanova Městce reflektovanou
samotným názvem obce.

Kostel sv.Petra a Pavla stojící na návrší v místě někdejší tvrze symbolizuje jeden z atributů dotčených světců:  V tomto případě se jedná o vztyčený meč položený na svatopetrském kříži do krajů štítu,

Znak a vlajku obce vyhotovený heraldikem Mgr. Janem Tejkalem, schválil na zasedání Podvýbor pro heraldiku vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dne 31.5.2017 došlo k slavnostnímu předání na půdě poslanecké sněmovny z rukou předsedy Jana Hamáčka do rukou zástupců obce. Součástí této slavnosti byla prohlídka, nejen poslanecké sněmovny, ale i kanceláře předsedy pana Jana Hamáčka.


Fotogalerie:

  • Zveřejněno: 18.09.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět