Znak obce

Heřmanoměstecko


 
SETKÁNÍ KOSTELCŮ

KOSTELEC NAD ČERNÝMI


Zájezd na setkání Kostelců do Kostelce nad Černými Lesy se uskuteční v sobotu 26.5.2018.Odjezd autobusu je stanoven na 07.15 hodin od Obecního úřadu v Kostelci u Heřmanova Městce. Návrat dle dohody účastníků.
Přihlášky zasílejte pomocí SMS ve tvaru Kostelec_jméno_počet osob na tel.: 603 314 534, na obecním úřadě v úřední hodiny (úterý 18-20 hod) nebo v místním hostinci. Dotazy: Starosta Ing. Jankovský


Osoby účastnící se akce berou na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách obce.


  • Zveřejněno: 28.04.2018   Staženo: 27.05.2018Zpět