Znak obce

Heřmanoměstecko


Oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce -  V příloze ke stažení naleznete Oznámení o zahájení řízení...
22.09.2018   


Usnesení zastupitelstva ze dne 17.9.2018 - V příloze ke stažení naleznete usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.9.2018. 
18.09.2018   


Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 17.9.2018 -  V příloze ke stažení naleznete Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva...
18.09.2018   


Plán rozvoje sportu -  V příloze ke stažení naleznete plán rozvoje sportu.
18.09.2018   


Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji -  Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Pardubický...
13.09.2018     31.10.2018


Volby do ZO a 1/3 Senátu PČR -  Obecní úřad Kostelec u Heřmanova Městce Kostelec u H. Městce 64 e-mail: kostelec@mybox.cz 538...
11.09.2018     19.10.2018


Cvičení nejen pro ženy -  Dovolujeme si vás pozvat 12.9.2018 od 18 hodin do 19 hodin na první hodinu cvičení (dle zájmu STEP,...
04.09.2018   


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.9.2018 -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
04.09.2018   


Záměr 24/2018 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -  Z Á M Ě R O B C E č.24/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
01.09.2018   


Záměr 25/2018 - Dodatek č.1 k dohodě o partnerství k projektu spisová služba -  Z Á M Ě R O B C E č.25/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
01.09.2018