Znak obce

Heřmanoměstecko


  PRVNÍ SVOZ BIOODPADU

první svoz bioodpadu proběhne v 15. týdnu ve čtvrtek 11. 4. 2019. Následně každých 14 dní v liché týdny ve čtvrtek.
Svoz komunálního odpadu ve vegetačním období bude probíhat 1 x 14 dní v sudé týdny ve čtvrtek.


  • Zveřejněno: 26.03.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět