Znak obce

Heřmanoměstecko


 Již tradičně pořádá Charita Česká republika

dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

V Kostelci budete potkávat koledující skupinky tří králů v sobotu 5. ledna 2019.Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého.

Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny.

AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE,

KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM ČESKÉ CHARITY,

OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM !

                                                                                                                   Děkujeme.


Soubory ke stažení:
Kostelec šablona.doc - velikost 383kB.

  • Zveřejněno: 02.01.2019   Staženo: 06.01.2019Zpět