Znak obce

Heřmanoměstecko


 Již tradičně pořádá Charita Česká republika
dobročinnou Tříkrálovou sbírku.


V Kostelci u Heřmanova Městce budete
potkávat koledující skupinky tří králů
v sobotu 6. ledna 2018.

Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého.
Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.
Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny.

AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE,
KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM ČESKÉ CHARITY,
OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.
ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM !


Děkujeme.


  • Zveřejněno: 02.01.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět