Znak obce

Heřmanoměstecko


 CzechPOINT

Na Obecním úřadě  v Kostelci Heřmanově Městci zřízeno pracoviště CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), určené ke snadnější komunikaci občanů s veřejnou správou z jednoho místa (podrobnosti o projektu najdete na internetové adrese www.czechpoint.cz).

Aktuální nabídka služeb pracoviště CzechPoint

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Výstup: ověřený výpis z Katastru nemovitostí
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: katastrální území, č. listu vlastnictví nebo parcelní číslo
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- za každou další stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Výstup: ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: IČ ( identifikační číslo)
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Výstup:ověřený výpis ze Živnostenského rejstříku
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Výstup: ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů
Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené
plné moci
Žadatel musí předložit: platný občanský průkaz nebo pas, písemná žádost (vyplníte
na místě)
Poplatek: 100,-Kč za výpis

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
Výstup: ověřený výpis z Centrálního registru řidičů
Žadatel: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené
plné moci
Žadatel musí předložit: platný občanský průkaz nebo pas
Poplatek: 100,-kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Výstup: ověřený výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Žadatel: kdokoliv
Žadatel musí znát: IČ (identifikační číslo)
Poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,- za každou další stránku

AGENDY ISDS (informační systém datových stránek)


  • Zveřejněno: 12.01.2016   Staženo:  Zpět