Znak obce

Heřmanoměstecko


  Tříděný odpad

I v novém roce se bude stále pokračovat ve třídění odpadů do pytlů, které bude i nadále odváženo jednou za čtrnáct dní.V naší obci se v roce 2017 vytřídilo více než 12 tun plastů, ze kterých byly vyrobeny další výrobky , což je zhruba třikrát více plastů, než je průměr ČR.Za to Vám všem velký dík. Pokud se vyskytnou nějaké problémy např. neodvezený odpad, prosím informujte včas. ( místostarostka Jiráková tel.: 602577662 ),stačí sms s č.p., abychom mohli tuto situaci ihned řešit.

V rámci implementace nařízení EU do naší legislativy se stavební polystyren - deskový polystyren stává nebezpečným odpadem a nelze s ním nadále nakládat jako s polystyrenem obalovým. Tento odpad již nelze ukládat do žlutých kontejnerů ani do pytlů na vytříděné plasty.

Toto nařízení vychází z faktu, že při výrobě stavebního polystyrenu jsou do desek přidávány chemické látky snižující hořlavost a tyto při recyklaci dosud běžným způsobem se uvolňují do ovzduší a mají negativní dopad na člověka a životní prostředí.

Tento odpad bude sbírán v rámci jarního a podzimního sběru odpadu jako nebezpečný odpad.

Termíny svozu tříděného odpadu pro rok 2018

- každý čtvrtek, sudý týden


11.1.2018,25.1.2018,8.2.2018,22.2.2018,8.3.2018,22.3.2018,

5.4.2018,19.4.2018,3.5.2018,17.5.2018,31.5.2018,14.6.2018,

28.6.2018,12.7.2018,26.7.2018,9.8.2018,23.8.2018,6.9.2018,

20.9.2018,4.10.2018,18.10.2018,1.11.2018,15.11.2018,

29.11.2018,13.12.2018,27.12.2018
 

 

Bližší informace o způsobu třídění naleznete v příloze.

 


Soubory ke stažení:
navrh letak Kostelec u HM 2018.pdf - velikost 179kB.

  • Zveřejněno: 28.12.2015   Staženo: 00.00.0000Zpět