Znak obce

Heřmanoměstecko


  •    Od 1. ledna 2016 budou občanům, kteří mají trvalý pobyt vedený na adrese ohlašovny obecního úřadu, oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením ukládány na adrese sídla ohlašovny. Po uplynutí desetidenní lhůty budou splněny podmínky fikce doručení a tímto dnem se písemnost považuje za dporučenou. Tzv. i nepřevzatá písemnost bude doručena fikcí, nabude právní moci a stane se vykonatelnou. Je v zájmu občanů, aby si korespondenci doručovanou na adresu ohlašovny přebírali.
  •    Korespondence, oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením adresované občanům na adresu Obec Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec budou ukládány a připraveny na této adrese.
  • Uložené písemnosti:
  1. Milan Ais - úřední psaní standard, do vlastních rukou jen adresáta , vyvěšeno dne 23.10.2018
  2. Libor Slavík - úřední psaní standard, do vlastních rukou jen adresáta , vyvěšeno dne 22.12.2017

 


Soubory ke stažení:
Milan Ais119.pdf - velikost 393kB.
Slavík Libor 2-1.pdf - velikost 133kB.
Ais 2.pdf - velikost 483kB.

  • Zveřejněno: 01.06.2016   Staženo: 00.00.0000Zpět