Znak obce

Heřmanoměstecko


Úřední deska

Lampiónový průvod - Lampiónový průvod                         ...
15.10.2019     03.11.2019


Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny -  Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dovolujeme informovat o plánovaném...
08.10.2019     26.10.2019


Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad -  Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad Dne v sobotu 19.10.2019 od 8,00 do 11,00 hod. proběhne sběr...
25.09.2019     20.10.2019


Upozornění k odstranění stromoví -  V příloze ke stažení naleznete  upozornění k odstranění stromoví
17.09.2019     27.03.2020


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.9.2019 -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
05.09.2019   


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -  V příloze naleznete Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy vzhledem...
03.09.2019   


Záměr 13/2019 -   Z Á M Ě R      O B C E č.13/2019 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova...
03.09.2019   


Záměr 10/2019 -CEMEX -   Z Á M Ě R      O B C E č.10/2019 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u...
01.09.2019   


Záměr 11/2019 - zřízení věcného břemene – služebnosti -  Z Á M Ě R      O B C E č.11/2019 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova...
01.09.2019   


Záměr 12/2019 - Darovací smlouva a bezúplatný převod -   Z Á M Ě R O B C E č.12/2019 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
01.09.2019