Znak obce

Heřmanoměstecko


 Vážení spoluobčané,

   již brzy nám končí rok 2018, a tak mi dovolte, tento rok zrekapitulovat. V letošním roce se nám podařilo dokončit výměnu herních prvků na hřišti, neboť jejich technický stav si to vyžadoval, zrekonstruovali jsme dvě zastávky a opravili multifunkční místnost v prvním patře v budově obecního úřadu, která nyní slouží jako společenská místnost, zkušebna pro divadelní spolek Díra v oponě a v neposlední řadě jako tělocvočna. Dokončili jsme územní studii. Co považuji za nejdůležitější je Splašková kanalizace v naší obcí. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy je vypracována stavební dokumentace, v listopadu jsme získali stavební povolení, a protože jsme splnili všechny naležitosti, požádali jsme o dotace. Já doufám, že je získáme, abychom mohli v příštím roce začít kanalizaci realizovat, neboť bez dotací není ve finančních silách obce tuto akci dotáhnout do konce.                                                                                                       

    V příštím roce nás nečeká jen kanalizace. ale je třeba opravit cestu v Tasovicích, střechu na budově roty v bývalém vojenském areálu pomocí dotací, změna v územním plánu, oprava dvou zbylých zastávek.

  Pokud máte nějaké nápady, jak vylepšit život v naší obci, byla bych ráda, kdyby jste si našli cestu na obecní úřad a se svými nápady se s námi podělili.

A na závěr bych Vám chtěla popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce.

                    

                                                                                Eva Jiráková

                                                                                 (starostka)

 


  • Zveřejněno: 21.12.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět