Znak obce

Heřmanoměstecko


 Dobrý den.

Ke kvalitě a zákalu vody ve vodovodní síti v obci Kostelec u HM dne 20.4.2019 Vám sdělujeme následující. Na základě oznámení dvou odběratelů na kalnou vodu tekoucí z vodovodní přípojky, provedl pracovník VS Chrudim, a.s. v sobotu ráno 20.4.2019 celkové odkalení obce. K zákalu vody ve vodovodní síti dojde většinou při zvýšených průtocích či nestandardní manipulaci jako jsou odstávky, havárie a opravy na vodovodní síti, kdy dojde k uvolnění sedimentů v potrubí a proto je nutné vždy po takovém zásahu celou síť odkalit. Toto zakalení se může i objevit např. při napouštění bazénů (zvýšený déle trvající průtok), kdy nebylo před samotným napouštěním provedeno odkalení. Jak postupovat při napouštění bazénu je uvedeno na našich webových stránkách www.vschrudim.cz. Kvalita vody v celé soustavě je pravidelně monitorována a o tom se více můžete dočíst v příloze, kde jsou i vysvětleny příčiny zákalu a je tam i pár zajímavých tipů, jak s vodou zacházet.

Petr Leszkow
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
vedoucí provozu Heřmanův Městec
tel: 603 899872
email: petr.leszkow@vschrudim.cz


  • Zveřejněno: 29.04.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět