Znak obce

Heřmanoměstecko


Z Á M Ě R O B C E
č.15/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM180034.

 


                                                                                                                      Eva Jiráková
                                                                                                                     Místostarostka

 


  • Zveřejněno: 24.04.2018   Staženo: 23.04.2018Zpět