Znak obce

Heřmanoměstecko


  Z Á M Ě R       O B C E
č.1/2019

Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim.

  V Kostelci u Heřmanova Městce dne 14.2.2019

 

                                                               Eva Jiráková
                                                                (starostka)

 


  • Zveřejněno: 14.02.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět