Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E č. 19/2017

Pronájem bytu v čp. 64

obec Kostelec u Heřmanova Městce je vlastníkem objektu
čp. 64, ve kterém se nachází nájemní byt (přízemí)
na LV 10001 – obec Kostelec u Heřmanova Městce, k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce.


O pronájem předmětného bytu projevila zájem slečna Kristýna Čechová, Kostelec u H. Městce čp. 47. Jedná se o pronájem bytu v přízemí čp. 64 včetně příslušenství. Nájemné je navrženo za částku 4.300,- Kč/měs.

Pronájem bude běžet od 1. 9. 2017


V Kostelci u H. Městce dne 15.8. 2017

 

Ing. Jankovský Lubomír
starosta

 

Vyvěšeno: 15. 8. 2017
Sejmuto: 31.8. 2017

Ve stejném období byl záměr zveřejněn na úřední desce s dálkovým elektronickým přístupem.

 


  • Zveřejněno: 15.08.2017   Staženo:  Zpět