Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R      O B C E
č.2/2019
Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Dodatek ke smlouvě č.1/2019 k smlouvě č. 1/2012 o svozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce ze dne 16.12.2011.

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 14.2.2019

 

Eva Jiráková
(starostka)


  • Zveřejněno: 14.02.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět