Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
č.21/2017

Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-2015605/VB/01, Název stavby: Kostelec u Heřmanova Městce, p.Šmíd, par.73,KNN

 

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 15.8.2017

 

Eva Jiráková
Místostarostka

 

 


Vyvěšeno: 15.8.2016
Sejmuto: 31.8.2017
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 15.08.2017   Staženo:  Zpět