Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
č.27/2017
Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr pronajmout nebytový prostor v bývalém vojenském areálu v Kostelci u Heřmanova Městce –
Petr Jablečník, Miroslav Velinský


V Kostelci u Heřmanova Městce dne 31.10.2017

 

Eva Jiráková
Místostarostka

 

 


Vyvěšeno: 31.10.2017
Sejmuto: 20.11.2017
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 31.10.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět