Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
č.4/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o dílo – Zpracování územní studie „Kostelec u Heřmanova Městce – lokalita Z2“ na základě zadání územní studie zpracovaného MÚ Chrudim 11/2016

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 7.3.2018

 

                                                                                                                    Eva Jiráková
                                                                                                                    Místostarostka

 

Vyvěšeno: 7.3.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.


  • Zveřejněno: 07.03.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět