Znak obce

Heřmanoměstecko


  Z Á M Ě R      O B C E
č.3/2019

Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít
Smlouvu o poskytování služby – zasílání výstražných a varovných zpráv prostřednictvím SMS zpráv.

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 14.02.2019

 

                                                                   Eva Jiráková
                                                                     (starostka)

 


  • Zveřejněno: 14.02.2019   Staženo: 00.00.0000Zpět