Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
č.4/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o dílo – a) Zpracování Změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Heřmanova Městce
b)Vyhotovení úplného znění Územního plánu Kostelec u Heřmanova Městce po vydání Změny č.1

 

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 7.3.2018

 

                                                                                                   Eva Jiráková
                                                                                                  Místostarostka

 

Vyvěšeno: 7.3.2018
Sejmuto:
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 

 


  • Zveřejněno: 07.03.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět